Profil

Skapa en profil och din annons syns bättre!

Alla som registrerat sig som Internetanvändare kan ha en profil. Profilen bifogas alla kontaktannonser du lämnar. Du kan ändra på din profil när du vill sidan Egna uppgifter. Din profil uppdateras automatiskt varje gång du lämnar en ny annons på Internet.

Förutom basuppgifter såsom hår- och ögonfärg kan du bifoga 1-5 bilder till din profil och en fritt formulerad text på 600 tecken. Du kan alltså berätta lite mer om dig själv och om vad du söker. Varje gång du byter ut en bild eller ändrar på texten går din annons via vår annonsbehandling där vi kontrollerar att inga opassande bilder eller textformuleringar bifogats. Din annons kontrolleras inom 24 timmar. Andra uppgifter i din profil kan du ändra på så att ändringarna genast träder i kraft.

Tillbaka
xxx